Dom Opieki

Parafialny Dom Opieki im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach

W maleńkiej małopolskiej wiosce Pieczonogi, położonej kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, w urokliwym dworku Żelechowskich, pochodzącym z początku XIX wieku, w otoczeniu pięknego parku, znajduje się Parafialny Dom Opieki im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, przeznaczony dla 30 osób przewlekle somatycznie chorych. Placówka prowadzona jest przez Parafię pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Radziemicach na zlecenie Starostwa Powiatowego w Proszowicach.

Mieszkańcy mają do dyspozycji wygodne i ciepłe pokoje wieloosobowe, a także liczne pomieszczenia wspólnego użytku – świetlice, sale przeznaczone do zajęć, kuchnia, jadalnia.

Dom zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. Czas wolny wypełniają spotkania towarzyskie, imprezy okolicznościowe, spacery po ogrodzie, wyjazdy itp. Ogromnym atutem Domu jest mała liczba mieszkańców, dzięki czemu panuje tu kameralna, domowa atmosfera, przepełniona miłością i wartościami religijnymi. Przy DPS funkcjonuje kaplica, w której odprawiane są Msze Święte dla mieszkańców Domu.

Dane kontaktowe

Pieczonogi 54,
32-109 Pałecznica

(41) 384 82 63
(41) 384 85 45

Projekt „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych.

Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach realizuje w terminie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r. projekt pn.: „Aktywny Senior” dzienna opieka
i aktywizacja osób niesamodzielnych
nr RPMP.09.02.03-12-0451/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OFERTA

Do projektu pn.: „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych zapraszamy mieszkanki i mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku 60+, którzy wymagają wsparcia ze względu na niesamodzielność ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność lub niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano możliwość korzystania zajęć organizowanych przez  Dzienny Ośrodek dla Osób Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”.

Oferujemy zajęcia usprawniające ruchowo, kulturalne (takich jak wyjścia do kin i teatrów, nordic walking, wycieczki), udzielania porad i pomocy w załatwianiu bieżących spraw i zajęć rekreacyjnych (m.in. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia, terapia ruchowa). Oferta domu obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

Pakiet usług jest dobierany indywidualnie po przeprowadzeniu identyfikacji barier, potrzeb
i potencjałów osoby, która spełnia warunki formalne i zdecyduje się na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Aby skorzystać z oferty w ramach projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do objęcia wsparciem placówki. Po wspólnym omówieniu sytuacji uczestnika zostanie ustalony planu wsparcia w projekcie zwany „IPD”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/ uczestniczka oraz jakie usługi otrzyma.

PROJEKT

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Proszowickiego poprzez utworzenie dla 40 osób dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych w Pieczonogach, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

REALIZATORZY

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa Rzymsko – Katolickiej Parafii Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach z Gminą Pałecznica oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” Oddział w Pałecznicy.

Biuro Projektu znajduje się w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45, e-mail:[email protected]).

ZGŁOSZENIA

Osobami do kontaktu w sprawie uczestnictwa w projekcie są pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach.

Formularz zgłoszeniowy do projektu  – wypełniony złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45) lub przesłać na adres e-mail:[email protected]).

 Witamy na stronie poświęconej projektowi „Aktywny Senior” dzienna opieka
i aktywizacja osób niesamodzielnych
realizowanemu przez Parafię Radziemice

Projekt skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku 60+, którzy wymagają wsparcia z powodu niesamodzielności ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność lub niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dla uczestniczek i uczestników przewidziano możliwość korzystania zajęć organizowanych przez  Dzienny Ośrodek dla Osób Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”. Oferujemy zajęcia usprawniające ruchowo, kulturalne, udzielania porad i pomocy w załatwianiu bieżących spraw i zajęć rekreacyjnych. Oferta domu obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Pakiet usług jest dobierany indywidualnie.

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo

Po wielu spotkaniach z seniorami naszej parafii w ostatnim czasie pragnę wyjaśnić, że ze względu na wciąż panujące obostrzenia w placówkach służby zdrowia i ze względu na pandemię COVID-19 pozostajemy w stanie gotowości, aby kontynuować projekt „Aktywny Senior”, jednak w tym czasie nie jest to możliwe. Jak tylko obostrzenia zostaną zniesione, zapraszamy wszystkich serdecznie do dalszej współpracy. Parafia jest gotowa, aby zabezpieczyć właściwą realizację tego projektu.

W przypadku pytań proszę o kierowanie ich do mnie w kancelarii parafialnej lub kancelarii Domu.

Ks. Maciej Pawłowski

Proboszcz Parafii pw. św Stanisława w Radziemicach.

18.01.2022

***

Informujemy o rozpoczęciu procedury rekrutacji dodatkowej na wolne miejsca dla  uczestników do projektu „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych  Dorekrutowanie trwa do 30.08.2019r. do godz.11:00  Aby skorzystać z oferty w ramach projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do objęcia wsparciem placówki. Po wspólnym omówieniu sytuacji uczestnika zostanie ustalony plan wsparcia w projekcie zwany „IPD”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/ uczestniczka oraz jakie usługi wsparcia otrzyma.   Dokumenty  zgłoszeniowe do projektu  – należy  złożyć w  Dzienny Ośrodku Osób Starszych w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45) lub przesłać na adres e-mail:[email protected] do dnia 30.08.2019 do godziny 11:00   Wzory dokumentów oraz regulamin rekrutacji znajdują się w zakładce informacje, formularze zgłoszenia można również uzyskać w placówce.

19.08.2019

***

minął rok…

 „DZIENNY OŚRODEK OSÓB STARSZYCH”  DOOS  – to przede wszystkim ludzie, którzy w nim przebywają i to oni sprawiają, że wszyscy czują się jak jedna wielka rodzina  Zróżnicowana oferta jaką zapewnia placówka sprawia, że każdy znajduje coś dla siebie. Począwszy od zajęć aktywizujących ruchowo  uczestnicy biorą również udział w zajęciach manualnych, wykonują rękodzieło, rozwijają swoje pasje, śpiewają,  uczestniczą w wycieczkach, spotkaniach integracyjnych,  tematycznych –  oraz po prostu ze sobą przebywają i  są wsparciem dla siebie wzajemnie…

Tort truskawkowy wykonany na warsztatach kulinarnych i wspólne odśpiewane „Sto lat”,quizy z nagrodami , wspominanie wydarzeń z całego minionego roku a wszystko w scenerii adekwatnej do okazji – sali przystrojonej przez personel i uczestników  w balony konfetti kwiaty…

Życzymy aby DOOS  nadal rozwijał swoją działalność, był pięknym miejscem dla Seniorów

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej placówki

jak i Tych, którzy swoim zaangażowaniem, pomysłami i praca tworzą tak przyjazne miejsce.

19.06.2019

***

Kino i propozycje filmowe w ramach działalności STOWARZYSZENIA KLUCZ skłaniają  do zadumy i przemyśleń.  Spojrzenie na niektóre sprawy z innej perspektywy skłania niekiedy do  głębszej refleksji….

„Miłość i Miłosierdzie” to niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy, siostrze Faustynie – uznanej za świętą przez papieża Jana Pawła II mistyczce i wizjonerce, która w swoim życiu stanęła przed wykonaniem bardzo ważnej misji. Film pokazał  nieznane do tej pory fakty i przybliżył widzom narodziny w znanej nam dziś formie kultu Bożego Miłosierdzia, który zyskał popularność na całym świecie. Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu badań naukowych, okazuje się, że podobizna Chrystusa widoczna na obrazie namalowanym według jej wskazówek jest identyczna z rysami twarzy i sylwetką uwiecznionymi na całunie turyńskim.

Żyjemy w czasach, gdy dużo jest hejtu, mowy nienawiści, oceniania siebie nawzajem.  Bardziej  powinniśmy się skupić na miłości miłosierdziu; dzielić się nimi z innymi…

 ” Słodki koniec dnia”to historia o odwadze, o sile słowa i skomplikowanych rodzinnych relacjach. O lęku przed nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria Linde – polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu terrorystycznym w Rzymie. Bezkompromisowość i niepoprawność polityczna Marii okazują się mieć dramatyczne konsekwencje….

7.06.2019

***

        W maju – już prawdziwa wiosna! To jeden z okresów najbujniejszego życia w przyrodzie. W lesie kwitną: konwalia majowa, szczawik zajęczy, fiołek, borówka czarna i wiele innych roślin runa. Kwitną również drzewa: jarzębina, jawor, dąb, grab, klon, jabłoń, grusza, sosna, świerk, jodła, cis. Topole i osika zaściełają już ziemię delikatnym puchem, w którym ukryte są drobne nasiona.

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne wiele prawdy.   Przez lata lud obserwował cykliczne zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z kolejnymi miesiącami i porami roku. Przysłowia były sposobem przekazania wniosków płynących z tych obserwacji przyszłym pokoleniom. Nawet dziś, w dobie nowoczesnych technologii umożliwiających coraz dokładniejsze prognozowanie pogody ta wiedza wciąż pozostaje użyteczna.

Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
Deszcz majowy, chleb gotowy.
Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju.
Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.
W maju jak w gaju.
Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.

W DOOS wszystko  kwitnie czy za oknem pada czy słońce świeci … w serduchach radość a na twarzach uśmiech…

i to nasz mały sukces

31.05.2019

***

Młodzi Artyści – światowy poziom…

Uczniowie z grupy teatralnej SP Radziemice w przedstawieniu „Wielganoc po krakosku” gwarą a raczej krakowską „godką” przypominali  tradycje i zwyczaje okresu Wielkiej Nocy . Serdeczne podziękowania  i gratulacje talentu zaangażowania . Wrażenia niesamowite. Dziękujemy

26.04.2019

***

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości. Miłością i nadzieją napełni nasze serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.

Wesołych i ciepłych Świąt Wielkanocnych

19.04.2019r.

 
 
 
***

Informujemy o rozpoczęciu procedury rekrutacji dodatkowej na wolne miejsca dla  uczestników do projektu  „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych.  Dorekrutowanie trwa do 30.04.2019r.   Aby skorzystać z oferty w ramach projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do objęcia wsparciem placówki. Po wspólnym omówieniu sytuacji uczestnika zostanie ustalony plan wsparcia w projekcie zwany „IPD”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/ uczestniczka oraz jakie usługi wsparcia otrzyma.   Dokumenty  zgłoszeniowe do projektu  – należy  złożyć w  Dzienny Ośrodku Osób Starszych w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45) lub przesłać na adres e-mail:[email protected] do dnia 30.04.2019 do godziny 12:00   Wzory dokumentów oraz regulamin rekrutacji znajdują się w zakładce informacje.

16.04.2019r.

 
 

***

    Seniorzy w DOOS od początku kwietnia intensywnie przygotowują się do Świąt Wielkiej Nocy. W ramach realizowanych terapii zajęciowych przygotowywano stroiki wielkanocne, wystrój świąteczno-wiosenny a także wspólnie przygotowano Palmę wielkanocną. Oprócz manualno–artystycznych zadań zadbano również o oprawę muzyczna zgodnie z okresem Wielkiego Postu i nadchodzącego w kościele katolickim okresu Zmartwychwstania. Testowano przepisy na babki świąteczne i inne smakołyki – zarówno tradycyjne przepisy z dawien dawna jak i te nieco nowocześniejsze / jak testowanie to również degustowanie…./ a wszystko przeplatane ruchem i ćwiczeniami.

15.04.2019r.

***

Klub Seniora  dba o rozrywkę i kulturę  w jednym. Na wielkim ekranie komedia  bawiąca humorem  „Miszmasz czyli Kogel-mogel3” .  Na nasze szczęście  jeszcze dokładka żartu  „Całe szczęście” – troszkę wzrusza i bardzo rozbawia  a potem miało być poważnie… Duża scena … deski Teatru Ludowego a tam –  „Hotel Westminster”  precyzyjnie skonstruowana farsa, nasyconą żartem sytuacyjnym, chwytami qui pro quo, komizmem językowym, zestawem przewidywalnych, ale nadal bawiących nas gagów… śmiechom nie  było końca, tak jak i oklaskom.

   Śmiech i dobry humor są  sposobem patrzenia na życie z radosnej perspektywy. To szczęśliwszy sposób stawiania czoła wyzwaniom i rozwiązania wszystkich problemów, które nam się przydarzają. Troski życia codziennego na bok stosujemy dodatkową terapię – terapie śmiechem…

29.03.2019r.

***

               Informujemy, że rozpoczynamy dodatkową rekrutację opiekunów faktycznych uczestników korzystających z opieki DOOS utworzonego w ramach projektu  „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych. Poniżej zamieszczamy regulamin rekrutacji. Wypełnione dokumenty należy przekazać do dnia 10.04.2019r.    

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU – Pieczonogi_DLA RODZIN_OPIEKUNÓW  

              19.03.2019r

***

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet obchodzony 8 marca jest świętem każdej bez wyjątku kobiety. Jest to święto międzynarodowe. Warto w tym dniu pokazać swojej żonie, dziewczynie, mamie, babci, a także znajomym paniom, że o nich w tym uroczystym dniu pamiętamy.  W naszej „małej społeczności” Panowie również pamiętali – były życzenia, kwiaty, czekoladki,  pyszne ciasto…

…  i znów  chciałoby się dodać chwilo trwaj….

           Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

                             spełnienia marzeń oraz życzliwości.

Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia,

a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji  w życiu

8.03.2019

***

Młodzi Artyści...

Dzieci z pobliskiej szkoły po raz kolejny odwiedziły naszych Seniorów  prezentując  programy artystyczne .  Seniorzy docenili wysiłek i  zaangażowanie a także talent milusińskich – gromkie brawa, pyszny poczęstunek,  słodkie upominki –  publiczność wymagająca ale i także  serdeczna  a młodzi Artyści – tylko pogratulować talentu – serdeczne podziękowania –  zapraszamy częściej…

14.02.2019

***

Walentynki – 14 luty

Miłość towarzyszy nam przez całe życie. Nic dziwnego, że Walentynki są lubiane i chętnie obchodzone, to jeden z tych dni w roku, które chcemy spędzić z najbliższą osobą. Kojarzą się z atmosferą miłości i bliskości. O ile jeszcze kilka lat temu starsze pokolenie ostrożnie przyglądało się celebrowaniu miłości przez młodych, to dziś seniorzy przekonują się do tego dnia, choć czasem jeszcze wciąż z rezerwą. Święto zakochanych zatacza więc coraz szersze kręgi, bo przecież okazywanie miłości nikomu nie zaszkodzi…                                                                                                               Spotkanie Klubu Seniora- jakże tematyczne  i słodkie…

13.02.2019

                                                                                                 ***

Informujemy o rozpoczęciu procedury rekrutacji dodatkowej na wolne miejsca dla  uczestników do projektu  „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych.  Dorekrutowanie trwa do 15.02.2019r.   Aby skorzystać z oferty w ramach projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do objęcia wsparciem placówki. Po wspólnym omówieniu sytuacji uczestnika zostanie ustalony plan wsparcia w projekcie zwany „IPD”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/ uczestniczka oraz jakie usługi wsparcia otrzyma.   Dokumenty  zgłoszeniowe do projektu  – należy  złożyć w  Dzienny Ośrodku Osób Starszych w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45) lub przesłać na adres e-mail:[email protected] do dnia 15.02.2019 do godziny 12:00   Wzory dokumentów oraz regulamin rekrutacji znajdują się w zakładce informacje.

31.01.2019

 ***

Świętowanie  DNIA BABCI I DZIADKA wyzwoliło w seniorach dużo pozytywnych emocji.

W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka i 22 stycznia. W te święta wnuki mają okazję podziękować swoim dziadkom za trud włożony w wychowanie, za czas im poświęcony, za troskę, opiekę, zabawę i przekazaną wiedzę. Przedszkolaki i młodzi uczniowie przygotowują w szkołach przedstawienia dedykowane dziadkom, wykonują laurki, rysunki i inne prezenty. Starsi wnukowie składają dziadkom wizyty, wręczając upominki, wspominając dawne lata, oglądając zdjęcia i spędzając razem czas…

Chciałoby się dodać chwilo trwaj….

Z okazji Dnia Babci I Dziadka serdeczne życzenia zdrowia ,

miłości,  pogody ducha, uśmiechu na twarzy,

  spokoju i radości w gronie najbliższych

a także dużo szacunku ze strony otaczających Was bliskich…

21.01.2019

***

Zaczynamy Nowy Rok jak na Aktywnych Seniorów przystało – żywiołowo , intensywnie…                                     Mroźny styczeń za oknami  a u nas ciepło i miło  spędzamy czas. Jasełkowe przedstawienia dzieci z pobliskiej szkoły rozgrzewały publiczność. Młodzi pełni zapału, zaangażowania artyści pod czujnym okiem pań nauczycielek przygotowali przedstawienie „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”  przeplatane tańcem i zakończone śpiewem kolęd. Stroje, charakterystyka, scenografia a wysokim poziomie artystycznym  – serdeczne gratulacje dla utalentowanej młodzieży.

8.01.2019

                                                                                                  ***

Pięknych, zdrowych, dobrych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia! Świąt, które budują relacje i wspólnotę. Takich, które zostaną z nami na cały nadchodzący Nowy Rok i sprawią, że będziemy się do siebie częściej z życzliwością i szczerością uśmiechać.

Trudna radość….

                  Nadchodzi ta Noc, która ożywia myśli, wprawia serca w drżenie,
                  Ta Noc, która wyciska łzy z oczu i rozświetla twarz uśmiechem,
                  Ta Noc, która budzi wspomnienia najpiękniejszych chwil rodzinnego domu.
A wszystko po to, aby przypomnieć,
że w tę Noc nikt nie powinien zostać zapomniany!
                 Życzę, aby każdemu z nas dana była łaska wzruszenia,
By każdy z nas, w tę szczególną Noc stał się jak dziecko –
Bezwarunkowo przyjmujące prawdę o Bożym Narodzeniu!

   21.12.2018

                                                                                                  ***

Spotkanie opłatkowe w DOOS

Wigilijnemu spotkaniu towarzyszyły serdeczne życzenia na czas Bożego Narodzenia, abyśmy mogli w ten najpiękniejszy wieczór, razem w skupieniu i pokoju, przeżyć Tajemnicę Narodzenia Pańskiego.   Podczas spotkania nie zabrakło  życzeń, łamania  się opłatkiem, wzajemnie  przekazanych serdeczności i wspólne kolędowanie. Przygotowano również tradycyjne potrawy wigilijne m.in. czerwony barszczyk z uszkami , paluszki z makiem , kapusta z grochem  i oczywiście rybka, nie zapomniano o  kompocie  z suszu a na słodko o  tradycyjnych makowcach i sernikach.

19.12.2018

***

Mikołajki w DOOS

Ogromną radość sprawił  Święty Mikołaj przybywając do placówki DOOS  Okazuje się, że „Święty” pamięta nie tylko o najmłodszych ale także o dużych dzieciach. Klub Seniora zadbał o to aby Mikołaj dowiedział się ze byliśmy grzeczni… Zdajemy sobie sprawę ze Mikołaj ma dużo miejsc do odwiedzenia wiec nie mieliśmy nic przeciwko ze nas odwiedził dzień wcześniej  i zostawił małe co nieco…

6.12.2018

***

Klub Seniora zapewnia nowe doznania, otwiera nowe horyzonty przybliża pokazuje coś czego niekiedy doświadczyć w życiu nie było dane.    „Zimna Wojna”  „Krzysiu gdzie jesteś” „Dywizjon 303” „Kamerdyner”  to niektóre dzieła kinematografii,  które Seniorzy mogli podziwiać na dużym ekranie – wrażeń mnóstwo…

     19.10.2018

***

Informujemy o rozpoczęciu procedury rekrutacji na wolne miejsca dla  uczestników do projektu  „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych.  Dorekrutowanie trwa do 31.10.2018r.   Aby skorzystać z oferty w ramach projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do objęcia wsparciem placówki. Po wspólnym omówieniu sytuacji uczestnika zostanie ustalony plan wsparcia w projekcie zwany „IPD”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/ uczestniczka oraz jakie usługi wsparcia otrzyma.   Dokumenty  zgłoszeniowe do projektu  – należy  złożyć w  Dzienny Ośrodku Osób Starszych w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45) lub przesłać na adres e-mail:[email protected]    Wzory dokumentów oraz regulamin rekrutacji znajdują się w zakładce informacje.             15.10.2018

***

 W ramach projektu  „Aktywny Senior”  działa Klub Seniora  realizowany przez  Partnera  -Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oddział w Pałecznicy .  Działania w ramach klubu to organizacja wyjazdów do kina oraz teatru, wycieczek pieszych i imprez okolicznościowych. Wspólnie spędzony czas, wyjazdy, rozmowy, biesiadowanie,  wprowadza atmosferę rodzinną, przyjacielską, oferująca poczucie jedności przynależności do grupy.            14.09.2018r.

***

Od miesiąca lipca uruchomiono usługi wspomagające , zatrudniono specjalistę w celach doradczych dla uczestników. Do zadań specjalisty należy min pomoc  uczestnikom przede wszystkim w ustaleniu wizyt lekarskich , zawiezieniu do lekarzy,  na badania oraz wyjazdy do banku, pomoc w załatwianiem usług i napraw a także pomoc w załatwiana spraw urzędowych.           31.08.2018r.

 

***

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację opiekunów faktycznych uczestników korzystających z opieki DOOS utworzonego w ramach projektu  „Aktywny Senior”. Poniżej zamieszczamy regulamin rekrutacji. Wypełnione dokumenty należy przekazać do dnia 28.09.2018      REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU – Pieczonogi_DLA RODZIN_OPIEKUNÓW          05.08.2018r.

***

 „Aktywny Senior” – tętni życiem. Kontynuujemy działalność opiekuńczo pobytowa DOOS . Terapeuci staja na wysokości zadania i zapewniają uczestnikom wsparcie na wysokim poziomie. Dużym zainteresowaniem cieszy się terapia ruchowa i choreoterapia  wszak ruch to zdrowie a zdrowie to życie. Wykonywanie ćwiczeń ogólnousprawniających ,  usprawniających stawy, kończyny dolne, górne, ćwiczenia korekcyjno-wzmacniające dla osób starszych, nauka ćwiczeń oddechowych oraz przeciwzakrzepowych dla osób starszych, trening relaksacyjny Jacobsona,  taniec nowoczesny ,prezentacje multimedialne i profesjonalne pokazy różnych stylów tańca, rowerki i bieżnia, to tylko część z atrakcyjnych propozycji terapeutów. Ponadto po ćwiczeniach trochę relaksu i odprężenia wprowadza terapia reminiscencyjna i biblioterapia  mająca na celu poprawę pamięci , rozwijanie zainteresowań, uaktywnić szare komórki, a terapie rozrywkowa i muzykoterapia usprawniają intelektualnie, poprawiają nastrój. Dla zainteresowanych komputerem i jego możliwościami- terapia informatyczna , jej główny cel to nabycie umiejętności korzystania z Internetu oraz zaznajomienie z możliwościami jakie dają nowoczesne nośniki informacji.    31.07.2018r.

***

Ruszają zajęcia terapeutyczne w DOOS. Na 19.06.2018 zaplanowano pierwsze zajęcia terapeutyczne w DOOS. Jako pierwsza została uruchomiona terapia ruchowa. W kolejnych dniach będą realizowane następujące terapie: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia, terapia ruchowa.             18.06.2018r.

***

04.06.2018r. świadczenie wsparcia rozpoczął Dzienny Ośrodek dla Osób Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”.  Po zapewnieniu transportu do DOOS uczestnikom projektu przez Partnera – Gminę Pałecznica, troskliwą opiekę nad uczestnikami roztoczyły panie opiekunki.           04.06.2018r.

***

Otwarcie Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”. 30.05.2018r. Nastąpiło uroczyste otwarcie oraz poświecenie pomieszczeń Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lidera oraz partnerów a także zaproszeni goście. Prezentacja wygłoszona na otwarciu DOOS:  DOOS – ppt           31.05.2018r.

***

Wydłużenie rekrutacji uczestników do projektu! Informujemy, iż rekrutacja uczestników do projektu  „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych została wydłużona do 15.05.2018r. Wzory dokumentów jakie należy przedłożyć znajdują się pod wpisem  z dnia 7.06.2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU          30.03.2018r.

Informacja o źródłach finansowania projektu plakat projektu – informacja o współfinansowaniu UE     12.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 – rozeznanie rynku sprzęty terapia ruchowa     11.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017-rozeznanie rynku sprzęty AGD    20.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 – rozeznanie  rynku sprzęty terapia ruchowa     20.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 – rozeznanie rynku pomoce dydaktyczne     20.12.201

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU_Pieczonogi_final  07.06.2017

Informacja o projekcie    07.06.2017

Plakat Projektu     05.05.2017

Projekt pn.: „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych nr RPMP.09.02.03-12-0451/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dziś w Liturgii